Метод Delphi

Методът Delphi е техника за труктурирана комуникация, първоначално разработена като систематичен, интерактивен метод за прогнозиране, който разчита на група от експерти. Следващата стъпка в развитието на проекта в използването на метода Delphi за верифициране на събраните инструменти за валидиране. Методът Delphi е техника за труктурирана комуникация, първоначално разработена като систематичен, интерактивен метод за прогнозиране, който […]

Continue reading


Информация относно проучването в Латвия

Изпълнихме тази задача използвайки няколко езика, за да намерим най-актуалните и най-надеждни и разнообразни инструменти. Както за всички останали партньори по проекта и за BEFO задачата по събиране на 70 инструмента за валидиране на компетенции придобити от неформално и информално образование се оказа голямо предизвикателство. Едната причина за това е, че проучването трябваше да се […]

Continue reading


Информация относно проучването в България

Сигурни сме, че този проект ще има голяма добавена стойност на национално ниво. През последните няколко месеца РУНИ Център работи активно по проучването и събирането на 70-те инструмента за валидиране на умения, придобити при неформално и информално образование. Колекцията съдържа инструменти от България,Румъния, Гърция, Кипър, Хърватска и Унгария. Темите са разнообразни: ИТ сфера; спорт; „меки […]

Continue reading


Информация относно проучването в Италия

Процесът беше дълъг и труден, но резултатът си заслужаваше усилията. Vol.To събра и оцени 70 инструмента от Италия, Франция, Холандия, Малта и Люксембург. В процеса на проучване участваха и местни експерти. Vol.To използва софтуера за търсене в различни бази данни с ключови думи, разработен CWEP. Събирането на методи за валидиране на умения придобити от неформално […]

Continue reading


Информация относно проучването в Испания

В тясно сътрудничество с останалите партньори по проекта, Sea Teach изигра важна роля в процеса на проучване и събиране на инструменти – те съдействаха на всеки партньор за намиране на най-подходящите локации, от където да се извади информация за качествени инструменти. Sea teach беше водещ партньор в работата по интелектуален продукт 1: База данни с […]

Continue reading


Информация относно проучването в Полша

Инструменти за валидиране на компетенции придобити от неформално и информално образование от Полша, Белгия, Финландия, Словения и Швеция. В резултат от дейностите от проекта ще бъде създадена база данни с инструменти за валидиране на умения и компетенции придобити от неформалното и информално образование. Всеки партньор по проекта имаше за задача да събере по 70 инструмента. […]

Continue reading


Още една среща на партньорите в проекта BEVIN

Бяха планирани четири партньорски срещи в проекта BEVIN – база данни за ефективни възможности в областта на валидирането на неформалното и неофициалното обучение. Третата среща се проведе в Майорка, Испания на 12-13 януари 2017 г. Срещата започна с представянето на първоначалната база от данни за ефективни инструменти за валидиране на компетенциите, придобити чрез неформално и […]

Continue reading


Втора партньорска среща в Торино, Италия

На 30 и 31 май 2016 в Торино се проведе втората партньорска среща по проекта. Домакин на събитието беше Volontariato Torino, а срещата се проведе в централния офис на организацията. Основен акцент в дневния ред бяха националните презентации на свършената до момента работа както и информация за процеса на проучване и събиране на инструменти за […]

Continue reading


Отвътре – Как да онагледим и оценим придобитите уменията и компетенции: обмяна на опит и подходи използвани национално ниво

Нови нужди, нови инструменти На 28 и 29 април 2016 в Хага, Холандия, бе проведено събитие за споделяне на опит в рамките на Консултативна група във връзка с Европейската квалификационна рамка, под надслов “Как да онагледим и оценим уменията и компетенциите на бежанците: e обмяна на опит и подходи използвани национално ниво” организирано от Центъра […]

Continue reading


Първи стъпки

Като част от текущото проучване на ефективните средства за валидация на уменията, придобити чрез неформално и информално образование, в рамките на проекта BEVIN ще бъде създадена и възможност за „транс-европейско търсене на данни“. Тази статия ще се опита да внесе яснота относно инструментите за валидация и как да се подпомогне постигането на по-ефективни методи за […]

Continue reading