Доброволческият сектор трябва да разгледа проекта BEVIN – Няколко прозрения след събитието за разпространение на резултатите в Торино

Последното събитие по проект BEVIN се проведе на 26-ти септември в Торино, Италия. Повече от 60 души формират доброволческа дейност и сектор на ПОО дойде да присъства на събитието и да открие потенциала на инструмента BEVIN. Работният семинар бе голям успех поради факта, че в Италия все още има голяма нужда от информация по темата […]

Continue reading


Събития в Латвия

Biedrība Eurofortis организира 5 срещи в Латвия и представи проекта на специалисти по ПОО, директори, заинтересовани страни и професионалисти. Бяха организирани срещи в 5 училища и в институциите за професионално образование и обучение (професионално средно училище в Кеси, професионално училище в Рига № 3, професионално училище по туризъм и творческа индустрия в Рига, професионално средно […]

Continue reading


Финалният BEVIN семинар в Испания

Последният семинар BEVIN в Палма де Майорка на 21 септември 2017 г. събра 50 участници от 41 институции. Сред тях бяха участници от Балеарския университет UBI, членове на сдружения с нестопанска цел, на преподаватели и учители на свободна практика, собственици и имейли от малки и средни предприятия, делегати от търговски асоциации и представители на публични […]

Continue reading


Основните резултати от проекта BEVIN бяха представени пред заинтересовани страни на събития във всички страни партньори

Всеки партньор организира събитие за разпространение на резултати от проекта под формата на конференции сред целевата група. Всяка конференция се състоя от две основни части: Официално представяне на целта на проекта и кратко резюме на предприетите действия и представяне на постиженията; Семинари за участниците – методи за използване на базата и възможност за нейното развитие […]

Continue reading


Събитието в България

Финалната конференция по проект BEVIN – База данни с ефективни инструменти за валидация на знания и умения, придобити от неформално и информално учене (№2015-1-PL01-KA204-016557) се проведе на 7 септември в гостоприемния хотел Централ Парк в София. На конференцията присъстваха малко повече от 50 души, представители на правителствени и неправителствени организации; образователни институции, учители, обучители, ментори, […]

Continue reading


Фокус в ИТАЛИЯ: Уменията, придобити чрез доброволчески опит трябва да бъдат сертифицирани

В Италия доброволчеството е широко разпространена дейност сред хора от всички възрасти. Според данни от Националния статистически институт на страната, през 2013г. над 6,63 милиона италианци поне веднъж са се включили в някакъв вид доброволчески инициативи, а по-долямата част от тях (почти 4млн.) са го направили чрез членство в организации. Поради тези причини валидирането и […]

Continue reading


Каним ви да тествате демо версията базата данни BEVIN

„База данни с ефективни инструменти за валидиране на неформалното и самостоятелното учене“ ще бъде иновативно платформа с инструменти за валидиране, приложими в неформалното и самостоятелното учене. Въпреки това обаче целта на базата данни не е да се повтаря наличната информация в множеството електронни плаформи за подобни инструменти. Силният акцент бе поставен върху подбора, оценката, обобщаването […]

Continue reading


Метод Delphi

Методът Delphi е техника за труктурирана комуникация, първоначално разработена като систематичен, интерактивен метод за прогнозиране, който разчита на група от експерти. Следващата стъпка в развитието на проекта в използването на метода Delphi за верифициране на събраните инструменти за валидиране. Методът Delphi е техника за труктурирана комуникация, първоначално разработена като систематичен, интерактивен метод за прогнозиране, който […]

Continue reading


Информация относно проучването в Латвия

Изпълнихме тази задача използвайки няколко езика, за да намерим най-актуалните и най-надеждни и разнообразни инструменти. Както за всички останали партньори по проекта и за BEFO задачата по събиране на 70 инструмента за валидиране на компетенции придобити от неформално и информално образование се оказа голямо предизвикателство. Едната причина за това е, че проучването трябваше да се […]

Continue reading