История на показване на инструмента и прогноза


European Certification of Informatics Professionals

« Обратно към списъка

Описание/Сфера на употреба

EUCIP е програма за сертифициране в областта на компютърните науки, която съдържа много различни специализирани модули за компетентност: ниво Core

Целеви групи

  • Валидиращи институции
  • Обучители и преподаватели
  • Държавни институции
  • Бъдещи валидиращи институции

Вид обучение

Неформално, Информално

Вид инструмент

Самооценка, Въпросник за оценка

Ключови думи

Неофициални обучение, Неформално обучение, Валидация

Налични езикови версии

Линк / източник

http://www.eucip.pl/?what=123

Коментари и оценки

Подобни инструменти

Свързани търсения

Препоръки

Препоръчано от 0 човека