История на показване на инструмента и прогноза


I-T Shape project

« Обратно към списъка

Описание/Сфера на употреба

Сертифициране на ИКТ умения

Целеви групи

  • Държавни институции
  • Валидиращи институции
  • Обучители и преподаватели
  • Бъдещи валидиращи институции

Вид обучение

Неформално, Информално

Вид инструмент

Самооценка, Въпросник за оценка

Ключови думи

ИТ

Налични езикови версии

Линк / източник

http://it-shape.hu/

Коментари и оценки

Подобни инструменти

Свързани търсения

Препоръки

Препоръчано от 0 човека