История на показване на инструмента и прогноза


Business leader and negoiations

« Обратно към списъка

Описание/Сфера на употреба

Инструмент за оценка на бизнес умения - преговори

Целеви групи

  • Обучители и преподаватели
  • Бъдещи валидиращи институции

Вид обучение

Неформално, Информално

Вид инструмент

Самооценка, Въпросник за оценка

Ключови думи

Предприемачество

Налични езикови версии

Линк / източник

http://academy-for-leaders.bg/blog/post/128

Коментари и оценки

Подобни инструменти

Свързани търсения

Препоръки

Препоръчано от 0 човека