История на показване на инструмента и прогноза


Fast adapration at work place and changes management

« Обратно към списъка

Описание/Сфера на употреба

Онлайн инструмент за оценка на нивото на умения и способности за адаптиране към промените на работното място. Може да се използва за самооценка или по време на процесите за подбор на персонал.

Целеви групи

  • Валидиращи институции
  • Обучители и преподаватели
  • Бъдещи валидиращи институции

Вид обучение

Неформално, Информално

Вид инструмент

Самооценка, Въпросник за оценка

Ключови думи

Предприемачество

Налични езикови версии

Линк / източник

https://mycompetence.bg/Assessmenttool/index/13

Коментари и оценки

Подобни инструменти

Свързани търсения

Препоръки

Препоръчано от 0 човека