История на показване на инструмента и прогноза


Zero Barrier - Catering

« Обратно към списъка

Описание/Сфера на употреба

Разработване на обучение и умения в областта на кетъринга, насърчаване на постепенното признаване на уменията, придобити на работното място, както и улесняване на мобилността на хората на европейско равнище.

Целеви групи

  • Държавни институции
  • Валидиращи институции
  • Обучители и преподаватели
  • Бъдещи валидиращи институции

Вид обучение

Неформално, Информално

Вид инструмент

Порфолио, Програма за тестване и оценка, Интернет платформа

Ключови думи

Практически умения, Умения за учене

Налични езикови версии

Линк / източник

http://www.solivers.fr/zero-barriere.html

Коментари и оценки

Подобни инструменти

Свързани търсения

Препоръки

Препоръчано от 0 човека