История на показване на инструмента и прогноза


TOOL: Lifepass - Project: INLearning

« Обратно към списъка

Описание/Сфера на употреба

Този инструмент включва нов тип дигитално портфолио, което се съхранява на платформа, известна като LIFEPASS. LIFEPASS надхвърля потенциала на EUROPASS, тъй като позволява да се включат различни форми на доказателства (снимки, видеоклипове, препоръки и т.н.) при подготовката на доказателствата за ученето през процеса на валидиране.

Целеви групи

  • Държавни институции
  • Валидиращи институции
  • Обучители и преподаватели
  • Бъдещи валидиращи институции

Вид обучение

Неформално, Информално

Вид инструмент

Самооценка, Въпросник за оценка

Ключови думи

Управленски умения

Налични езикови версии

Линк / източник

http://www.cedefop.europa.eu/it/news-and-press/news/malta-Validation-informal-and-non-formal-learning-inlearning-project

Коментари и оценки

Подобни инструменти

Свързани търсения

Препоръки

Препоръчано от 0 човека