История на показване на инструмента и прогноза


The Ervaringscertifi caat

« Обратно към списъка

Описание/Сфера на употреба

Формална процедура, по време на която даден кандидат може да получи акредитация за своите обучителни резултати. Това е сумативен подход, в който портфолиото се отнася към конкретен национален квалификационен стандарт, а акредитацията се състои от няколко кредита, които могат да бъдат изискани от квалифицирана образователна институция.Поради това портфолиото е досие-портфолио или демонстрация за съответните резултати от обучението, които трябва да бъдат отнесени към поне един конкретен стандарт. Този формуляр може да се нарече акредитация на предишно обучение (EVC).

Целеви групи

  • Държавни институции
  • Валидиращи институции
  • Обучители и преподаватели
  • Бъдещи валидиращи институции

Вид обучение

Неформално, Информално

Вид инструмент

Самооценка, Въпросник за оценка

Ключови думи

Цифрова грамотност, Основни умения

Налични езикови версии

Линк / източник

http://www.carrieretijger.nl/carriere/ervaringscertificaat

Коментари и оценки

Подобни инструменти

Свързани търсения

Препоръки

Препоръчано от 0 човека