Партньори

The Center for Education and Enterprise Support

cwepОрганизацията функционира от 30.06.2004, осъществявайки дейности, свързани с подкрепата и поощряването на модерно образование и предприемачество, научни изследвания и консултации, провеждане на обучения, публикации, маркетинг, консултантски и рекламни дейности. Организацията предоставя услуги в подкрепа на образованието чрез осъществяването на международни образователни проекти насочени към млади хора и към организация на различни обучения. Освен това действа като консултант на фирми, работещи в Подкарпатски и Малополски регион, като реализира инвестиционни проекти, целящи да подобрят качеството на услугите в помощ на бизнеса. Организацията активно работи в сферата на науката. Работата и в тази сфера се изразява в проекти свързани с проучвания и провеждане на собствени обществени анализи.

Контакт
Hoffmanowej 19
35-016 Жешов
Полша

Интернет страница: www.cwep.eu
Електронна поща:


Sea Teach S.L.

SeaTeachSea Teach S.L. е фирма, която е регистрирана и функционира на оствор Майорка(Испания). Тя действа в областта на туризма и морския сектор от 1998г. Като морско училище, предоставя професионално обучение и курсове за обучение на възрастни. Освен това, Sea Teach работи като чартърна компания за моторници, предлагайки организирани екскурзии (с капитан), както и отдаване на моторници под наем(за самостоятелно управление), на туристи от множество различни държави от Европа и света.
Морското училище предлага както широк кръг от професионални курсове, така и курсове за обучение на възрастни, на обучаващи се от различни компании. Посредством интензивно сътрудничество с местните и регионални власти и 15-годишния си опит в туристическия сектор, Sea Teach е имала възможността да обмени опит с много заинтересовани страни в тази сфера, като например бизнеса, свързан с туризма, институции и организации по професионално обучение на Балеарските острови. Sea Teach има опит в проекти по програмата за учене през целия живот като координатор и партньор.

Контакт
Port Petit 324
07660 Cala Dor, Балерски острови
Испания

Интернет страница: www.sea-teach.com
Електронна поща:


CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – VOL.TO

LOGO_VOLTOVolontariarto Torino (Vol.To) е нов доброволчески център за подкрепа, който е основан при сливането на „V.S.S.P.“ и „Idea Solidale“, два различни доброволчески центъра в Торино(Италия). „Vol.To“ е неправителствена организация“майка“, включваща 157 организации и мрежа от над 1300 доброволчески организации. Функционира и като доброволчески център, съгласно националното законодателство във връзка с доброволчеството.Новият доброволчески център слива опита и персонала на „V.S.S.P.“ и „Idea Solidale“и става един от петте най-големи доброволчески центъра в Италия.Освен това “Vol.To“ е член на „CSVnet“(Национална координация на Центровете, действащи в сферата на услугите),като е представен в борда на директорите. “Vol.To“ работи за предоставянето на безплатни услуги(като обучения, консултации, подкрепа по планиране), с цел да подкрепи доброволческите организации в Торино, Благодарение на ключовата си роля в доброволческата мрежа в Торино и като цяло в Италия, центърът се стреми да генерира нови възможности за областта.

Контакт
Via Giolitti, 21
10123 Торино
800/590000
Италия

Интернет страница: volontariato.torino.it
Електронна поща:


Център РУНИ

runiРУНИ е основан през 1996г. в столицата на България, София и през 2007 е пререгистриран като Център РУНИ ЕООД. Той предлага добри условия и специалисти в различни сфери на образованието. Дейностите му са свързани с формално и неформално образование, робота по национални и международни проекти. Основните му цели са придобиването на знание, социални умения и качества, които да помогнат на хората да се адаптират към динамичните обществени промени и изискванията на съвременния свят. Центърът е координирал дейности по разпространение на резултатите в рамките на множество проекти по програма „Учене през целия живот“ и е партньор на Софийския Университет. Работи с Регионалните инспекторати по образованието и участва във Фестивал на българското образование, където образователни институции провеждат дискусии, свързани с образование и представят проекти, дейности и резултатите от тях. Всяка година Руни участва в Есенен научен и образователен форум “Учителя: призвание, компетентност, признание“, организиран от Софийския университет.

Контакт
Ул. Рачо Димчев 6
София 1000
България

Интернет страница: www.runicenter.com
Електронна поща:


Biedrība Eurofortis

„Biedrība Eurofortis“ е мултикултурна неправителствена организация, която цели да насърчи конкурентоспособността на училищата, предприятията и обществото, като подкрепя развитието на различни компетенции, нови практики, както и на лични и професионални умения.
Ние:
Организираме мобилности в Латвия и в чужбина за обучаващи се в професионално образование и обучение , младежи, младежки лидери, за да подобри уменията им, да разшири заетостта им и културата им.
Изготвяме нови образователни материали, онлайн образователни платформи, семинари и обучения за модернизиране на образованието и обучението.
Прилагаме Европейски инициативи като ECVET, EQAVET и EUROPASS. в образователния сектор.
Ние играем активна роля в Европейски образователни проекти, осъществявани в рамките на програма Еразъм+, с цел да се осигурят по-добри възможности за целевите групи.

Контакт
Brīvības gatve 214m – 419
Рига LV-1039
Латвия

Интернет страница: www.eurofortis.lv
Електронна поща: