Събитието в България

Финалната конференция по проект BEVIN – База данни с ефективни инструменти за валидация на знания и умения, придобити от неформално и информално учене (№2015-1-PL01-KA204-016557) се проведе на 7 септември в гостоприемния хотел Централ Парк в София.
На конференцията присъстваха малко повече от 50 души, представители на правителствени и неправителствени организации; образователни институции, учители, обучители, ментори, младежки работници и други.

Присъстващите бяха приветствани от директора на Център РУНИ, г-жа Румяна Шаламанова, която представи и извървения път при реализацията на дейностите на проекта, резултатите и продуктите му – базата данни и анализатора на тенденциите. Бяха организирани дискусии относно моментното състояние на проблематиката с валидацията и сертифицирането на знания и умения, придобити от неформалното и информално образование, както и възприетите мерки за регулация на тези процеси. Липсата на координация и правилен подход от страна на държавните институции забавя процеса, което от своя страна превръща България в една от най-изостаналите европейски държави в контекста на валидацията и сертифицирането на знания и умения, придобити от неформалното и информално образование.

Всички участници изразиха задоволството си от проекта, от качеството на продуктите, от повдигането на толкова важен за развитието на образованието въпрос като валидацията и сертифицирането на знания и умения, придобити от неформалното и информално образование. Конференцията завърши с разговори неформална обстановка, в която участниците имаха възможност да обменят лични мнения и контакти, да споделят виждания и опит.