Събития в Латвия

Biedrība Eurofortis организира 5 срещи в Латвия и представи проекта на специалисти по ПОО, директори, заинтересовани страни и професионалисти. Бяха организирани срещи в 5 училища и в институциите за професионално образование и обучение (професионално средно училище в Кеси, професионално училище в Рига № 3, професионално училище по туризъм и творческа индустрия в Рига, професионално средно училище в Рига, държавно техническо училище в Рига). Тези събития трябваше да повишат осведомеността на проекта BEVIN.
Срещите започнаха с въвеждане в проекта, целите и резултатите. После се преместихме към платформата и нейните различни функции. По време на практическа демонстрация на инструмента бяха обяснени всички възможности и възможности. Участниците бяха много заинтересовани от платформата и бяха с нетърпение да я изпробват сами.

Участниците бяха доволни от участието си в събитията и зададоха много въпроси относно платформата и нейното използване. Те бяха щастливи да опитат по свое собствено време и да разкажат повече за това на своите студенти, колеги и връстници. Събитията бяха успешни, защото участниците се интересуваха от проекта и пожелаха да използват базата данни.