Още една среща на партньорите в проекта BEVIN

Бяха планирани четири партньорски срещи в проекта BEVIN – база данни за ефективни възможности в областта на валидирането на неформалното и неофициалното обучение. Третата среща се проведе в Майорка, Испания на 12-13 януари 2017 г.

Срещата започна с представянето на първоначалната база от данни за ефективни инструменти за валидиране на компетенциите, придобити чрез неформално и самостоятелно учене, и включваше представянето на анализатора на тенденциите за първоначална възможност за валидиране.

Посочените по-горе резултати бяха разработени от партньорите на първия етап от сътрудничеството. Базата данни и анализаторът ще бъдат анализирани и тествани от експерти през втората година от изпълнението на проекта. Участниците в срещата обсъдиха фазата на метода на Делфи. Този метод ще бъде използван на етапа на изпитване. Тя принадлежи към група евристични методи, използва знанията, опита и мненията на експертите в определена област. Партньорите поставиха акцент върху тестовата фаза, която ще бъде от решаващо значение за проекта.

Координаторът на проекта обърна внимание на разпространението на резултатите и оценката на проекта. Участниците установиха дата за следващата си последна среща в Рига, Латвия. Тя ще бъде домакин на Biedriba Eurofortis. Срещата ще се състои през август 2017 г. и ще присъстват партньори от Латвия, Испания, Италия и Полша.