Каним ви да тествате демо версията базата данни BEVIN

„База данни с ефективни инструменти за валидиране на неформалното и самостоятелното учене“ ще бъде иновативно платформа с инструменти за валидиране, приложими в неформалното и самостоятелното учене. Въпреки това обаче целта на базата данни не е да се повтаря наличната информация в множеството електронни плаформи за подобни инструменти. Силният акцент бе поставен върху подбора, оценката, обобщаването и описанието на ефективни инструменти, както и върху използването на допълнителни мета тагове, които ще подпомогнат и опростят процеса на навигиране на базата данни, като същевременно ще осигурят бързо и качествено търсене и намиране на ней-подходящия ресурс.
Базата данни все още се нуждае от някои промени и подобрения, но независимо от това на този етап ние официално каним всички заинтересовани страни да разгледат, тестват и оценят Bevin Database по отношение на нейната полезност за улесняване на валидирането на неформалното и неформалното обучение. Проектът навлиза в процес на официално тестване, което означава, че сме подготвили инструменти за изследване за професионално събиране на вашите мнения и коментари. В същото време ви насърчаваме да споделяте с нас вашите коментари и наблюдения по неформален и информален начин.
Имейли, коментари в социалните медии, традиционни писма или срещи лице в лице. Всички форми на комуникация са позволени и приети, основната цел тук е да получим обратна връзка от ваша страна и на база вашите препоръки и коментари да направим необходимите подобрения в продукта.
Базата данни е достъпна на bevin.eu/database
В момента е налице английска версия, следващите езикови версии ще бъдат достъпни малко след приключване на фазата на тестване. Желаем ви ползотворно използване на базата данни и положителните резултати от валидирането на вашите умения, придобити от неформалното и самостоятелното учене!