Метод Delphi

Методът Delphi е техника за труктурирана комуникация, първоначално разработена като систематичен, интерактивен метод за прогнозиране, който разчита на група от експерти.

Следващата стъпка в развитието на проекта в използването на метода Delphi за верифициране на събраните инструменти за валидиране. Методът Delphi е техника за труктурирана комуникация, първоначално разработена като систематичен, интерактивен метод за прогнозиране, който разчита на група от експерти. Експертите ще отговарят на въпросници в две фаз. След всяка фаза, фасилитатор от страна на (CWEP) ще представи анонимно обобщение на прогнозите на експертите заедно с техните доводи. По този начин експертите ще могат да анализират отново своите прогнози, този път на базата на отговорите на останалите им колеги.  Тази процедура ще се прилага при анализа на всеки от събраните инструменти, а крайния резултат ще бъде набор от коментари, които ще представят анализ на качеството, образователната сфера и уменията и компетенциите, които могат да се валидират с конкретния инструмент.

В рамките на проекта беше създаден и план за анализ на колекцията от инструменти. Всяка партньорска организация избра по двама национални експерти, чиято задача в следващите месеци ще бъде да направят задълбочен анализ и оценка на всички инструменти.