Финалният BEVIN семинар в Испания

Последният семинар BEVIN в Палма де Майорка на 21 септември 2017 г. събра 50 участници от 41 институции. Сред тях бяха участници от Балеарския университет UBI, членове на сдружения с нестопанска цел, на преподаватели и учители на свободна практика, собственици и имейли от малки и средни предприятия, делегати от търговски асоциации и представители на публични институции.
Семинарът започна с пленарна сесия, която обясни целите и задачите на проекта BEVIN. В следващата част участниците в семинара бяха въведени в базата данни БЕВИН. След това те бяха предложени да преживеят базата данни BEVIN и Trend Analyzer в по-малки групи под формата на семинари.

Участниците бяха много заинтересовани от базата данни BEVIN и анализатора на тенденциите, тъй като те са ангажирани с работа с млади хора или възрастни, които се стремят да намерят някаква форма на формализиране на своите неформални и неформални умения. За много млади хора или възрастни базата данни на BEVIN отваря вратата към скрит свят на инструменти за валидиране, които могат да увеличат шансовете им за наемане на работа или кариера. Поради това се очаква инструментите на BEVIN да се използват често в Испания и да дават ценни резултати и да помогнат на голямо разнообразие от