Основните резултати от проекта BEVIN бяха представени пред заинтересовани страни на събития във всички страни партньори

Всеки партньор организира събитие за разпространение на резултати от проекта под формата на конференции сред целевата група. Всяка конференция се състоя от две основни части:

  1. Официално представяне на целта на проекта и кратко резюме на предприетите действия и представяне на постиженията;
  2. Семинари за участниците – методи за използване на базата и възможност за нейното развитие (О1), заедно с практически препоръки; анализатор на тенденциите в практиката (O2).

На 19 септември CWEP бе домакин на последното събитие на проекта BEVIN. На конференцията присъстваха 50 души, представители на неправителствени организации, образователни и консултантски институции, учители, обучители и най-вече: възрастни, които са в процес на планиране или са в процес на валидиране на своите компетенции, придобити чрез неформални и / или неформално обучение. Участниците бяха много заинтересовани от базата данни BEVIN и анализатора на тенденциите. Повечето от тях се декларират редовно за целите на валидирането. Всички участници изразиха своето задоволство от проекта, качеството на резултатите. Надяваме се, че читателите ще се присъединят към щастливите потребители на нашата база данни.

Базата данни можете да откриете тук bevin.eu/database
Желаем ви ползотворно използване на базата данни и положителните резултати от валидирането на вашите умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.