Информация относно проучването в Латвия

Изпълнихме тази задача използвайки няколко езика, за да намерим най-актуалните и най-надеждни и разнообразни инструменти.

Както за всички останали партньори по проекта и за BEFO задачата по събиране на 70 инструмента за валидиране на компетенции придобити от неформално и информално образование се оказа голямо предизвикателство. Едната причина за това е, че проучването трябваше да се направи в относително малки държави като Литва, Латвия, Естония, Чехия и Словакия. Другата основна трудност беше, че проучването трябваше да се проведе на няколко езика, за да се намерят най-актуалните и най-надеждни и разнообразни инструменти. За щастие екипът на организацията е мултикултурен и всички говорят чужди езици. Колекцията от 70 инструмента за валиация покрива различни сфери: ИКТ, а по-специално безопастност при работа; основни дигитални умения; специфички професионални уменияв сферата на инженерството, екологично селско стопанство; млекопроизводство. Много от инструментите акцентират и върху „меките“ умения и уменията за личностно и професионално развитие; чуждоезикови умения; работа или доброволческа дейност в чужбина.