Информация относно проучването в Полша

Инструменти за валидиране на компетенции придобити от неформално и информално образование от Полша, Белгия, Финландия, Словения и Швеция.

В резултат от дейностите от проекта ще бъде създадена база данни с инструменти за валидиране на умения и компетенции придобити от неформалното и информално образование. Всеки партньор по проекта имаше за задача да събере по 70 инструмента. Базата данни съдържа следната информация: име на инструмента; описание; вид образование (неформално/информално); вид на инструмента; популярност;ключови думи; налични езикови версии; линк и целева група. Задачате не беше лесна, но след задълбочено проучване екипът на The Center for Education and Entrepreneurship Support (CWEP) успя да събере необходимия брой инструменти за валидация от Полша, Белгия, Финландия, Словения и Швеция. Събраните инструменти за в сферата на: култура; образование; наука; чужди езици; финанси; данъци и счетоводство; водене на преговори; „меки умения“; умения за водене на интервю; поведение и дори добро възпитание.