Delfu metode

Delfu metode ir strukturētas komunikācijas metode, kura sākotnēji tika izstrādāta kā sistemātiska interaktīvās prognozēšanas metode. Nākamais projekta līmenis ir Delfu metodes lietošana, lai apkopotu novērtēšanas un atpazīšanas rīkus. Delfu metode ir strukturētas komunikācijas metode, kura sākotnēji tika izstrādāta kā sistemātiska interaktīvās prognozēšanas metode, kura balstās uz ekspertu viedokli. Eksperti atbildēs uz jautājumiem divās kārtās. Pēc […]

Continue reading


Apkopotā informācija par pieredzes izpēti Latvijā

Šo uzdevumu veicām dažādās valodās, lai atrastu aktuālāko informāciju par dažādiem novērtēšanas un atzīšanas rīkiem. Līdztekus visiem projekta partneriem arī BEFO no Latvijas apkopoja 70 kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīkus neformālajā un ikdienas izglītībā. Process bija daudz izaicinošāks kā sākumā likās, ne tikai grūtības sagādāja pētot salīdzinoši mazas valstis kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Čehija un […]

Continue reading


Apkopotā informācija par pieredzes izpēti Bulgārijā

Mēs esam pārliecināti, ka projektam būs liela pievienotā vērtība valsts līmenī. Pēdējo mēnešu laikā RUNI centrs aktīvi strādāja pie BEVIN projekta apkopojot un novērtējot 70 kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīkus neformālajā un ikdienas izglītībā no Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas, Kipras, Horvātijas un Ungārijas. Novērtēšanas un atpazīšanas rīki tika apkopoti par dažādām tēmām kā IT sfērā, sportā, […]

Continue reading


Apkopotā informācija par pieredzes izpēti Itālijā

Process nebija viegls, bet rezultāts atmaksājās. Vol.To apkopoja un novērtēja 70 kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīkus no Itālijas, Francijas, Nīderlandes, Maltas un Luksemburgas. Šajā procesā tika apkopoti rīki no Vol.To iesaistītajām personām vietējā mērogā. Vol.To izmantoja arī CWEP izstrādāto programmu, lai atrastu dažādas datu bāzes izmantojot atslēgas vārdus. Apkopot kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīkus profesionālo […]

Continue reading


Apkopotā informācija par pieredzes izpēti Spānijā

Strādājot kopā ar citiem partneriem Sea Teach izstrādāja norādījumus un vadlīnijas par vispiemērotākajām uzglabāšanas vietām un kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīku avotiem. Sea Teach ir vadošais partneris, kas ir atbildīgs par pirmo intelektuālo rezultātu, lai izstrādātu efektīvu kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīku izpēti neformālajā un ikdienas izglītībā. Bija nepieciešams izstrādāt pētniecības struktūru un informācijas atrašanas […]

Continue reading


Apkopotā informācija par pieredzes izpēti Polijā

Tika apkopoti neformālās un ikdienas izglītības ceļā iegūtie kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīki Polijā, Beļģijā, Somijā, Slovēnijā un Zviedrijā. Projekta rezultāts būs inovatīvs rīks, kuru izmantos neformālās un ikdienas izglītības kompetenču novērtēšanas un atpazīšanas rīku uzglabāšanai. Katra partnera pienākums ir savākt 70 rīkus. Datubāze sastāvēs no: rīka nosaukuma, apraksta, apmācību veida (neformālā vai ikdienas izglītība), […]

Continue reading


Projekta otrā partnervalstu tikšanās Turīnā, Itālijā

BEVIN projekta otrā partnervalstu tikšanās notika Turīnā, no 30.-31. maijam. Partnerorganizācija Volontariato organizēja tikšanos savā galvenajā birojā, kas atrodas Turīnas centrā. Katrs partneris prezentēja savu paveikto darbu par apkopoto efektīvu kompetenču novērtēšanas un atzīšanas pieredzes izpētē. Apkopotie rezultāti bija labi, bet vēl ir daudz jāstrādā, lai sasniegtu mērķus. Mazās valstīs kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīki […]

Continue reading


Ieskats – Kā atpazīt un novērtēt zināšanas un prasmes bēgļu kopienā: valstu pieredze un dažādas pieejas

Jaunas vajadzības, jauni rīki 2016. gada 28. un 29. aprīlī Hāgā, Nīderlandē norisinājās Eiropas Kvalifikācijas ietvarstruktūras konsultatīvās padomes ideju apmaiņa “Kā atpazīt un novērtēt zināšanas un prasmes bēgļu kopienā: valstu pieredze un dažādas pieejas”. Pasākumu rīkoja Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP), kas atbalsta profesionālo izglītību Eiropā.

Continue reading


Norit darbs pie līdzšinējās ES dalībvalstu kompetenču atzīšanas pieredzes izpētes

Lai apkopotu efektīvākos neformālās un ikdienējās izglītības ceļā iegūto kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīkus, projekta BEVIN ietvaros tiks veikta līdzšinējās ES valstu pieredzes izpēte šajā jomā. Šajā rakstā sniegsim ieskatu par to, kas ir kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīki un ko plānots panākt, veicot ES valstu līdzšinējās pieredzes izpēti. Lai veiksmīgāk izprastu, kas īsti ir […]

Continue reading