Brīvprātīgā darba sektoram vajadzētu pievērt uzmanību BEVIN projektam – ieskats Turīnas projekta rezultātu izplatīšanas pasākumā

26. septembrī Vol.TO organizēja noslēdzošo BEVIN projekta pasākumu. To apmeklēja vairāk nekā 60 cilvēku no brīvprātīgā darba un profesionālās izglītības sektora, lai atklātu BEVIN rīka piedāvātās priekšrocības. Ņemot vērā, ka Itālijā joprojām ir nepieciešams informēt sabiedrību par formālā un neformālā ceļā iegūto kompetenču atzīšanas iespējām, seminārs uzskatāms par ļoti veiksmīgu. Pjemontas reģions bija viens no […]

Continue reading


Par projekta sanāksmi un pasākumiem Latvijā

Biedrība Eurofortis Latvijā organizēja 5 sanāksmes, kā arī prezentēja projektu PIA speciālistiem, skolu direktoriem, citām ieinteresētajām pusēm un profesionāļiem. Sanāksmes tika organizētas 5 skolās un PIA institūcijās (Cēsu Profesionālā Vidusskola, Rīgas 3. arodskola, Rīgas Tūrisma un Radošās Industrijas tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas Valsts Tehnikums). Šo pasākumu mērķis bija informācijas izplatīšana par projektu BEVIN. […]

Continue reading


Noslēdzošais BEVIN seminārs Spānijā

Noslēdzošais BEVIN seminārs Palma de Maljorkā 2017. gada 21. septembrī pulcēja 50 dalībniekus no 41 institūcijas. Tie bija pārstāvji no Baleāru universitātes UBI, bezpeļņas organizācijām, ārštata pasniedzēji un skolotāji, īpašnieki un pārstāvji no SMEs, pārstāvji no tirdzniecības asociācijas un valsts iestādēm. Seminārs sākās ar plenārsesiju, kurā tika izskaidroti projekta mērķi. Nākamajā daļā semināra dalībnieki tika […]

Continue reading


BEVIN projekta nozīmīgākie rezultāti tika prezentēti auditorijai visu partnervalstu sanāksmēs

Katrs projekta partneris organizējis projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus, kas norisinājās konferences formātā. Tika izplatīta informācija par projektu tā mērķaauditorijas vidū. Katra konference norisinājās divās daļās: Oficiāla prezentācija par projektu, tā mērķi un īss veikto pasākumu un sasniegumu pārskats; Darbnīcas formāta aktivitātes, lai iepazītu datu bāzes lietošanas metodes un apzinātu tās attīstīšanas iespējas (O1), kopā ar […]

Continue reading


Par projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu Bulgārijā

Noslēdzošā projekta BEVIN (№2015-1-PL01-KA204-016557) konference norisinājās 7. septembrī Central Park viesnīcā Sofijā. Konferenci apmeklēja vairāk nekā 50 cilvēku – valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji, izglītības iestāžu pārstāvji, skolotāji, treneri, mentori, cilvēki, kas strādā ar jauniešiem u.t.t. Konferences apmeklētājus sveica Rumjana Šalamanova kundze, kas ir RUNI centra vadītāja. Viņa arī iepazīstināja ar projektā īstenotajām aktivitātēm, projekta […]

Continue reading


FOCUS BULGĀRIJA: Atzīšanas iespējas valstī

Bulgārijas darba tirgū aizvien vairāk palielinās pieprasījums pēc kvalitātes kā galvenās darbaspēka īpašības. Turklāt, 66% no reģistrētajiem bezdarbniekiem, nav profesijas vai kvalifikācijas, kuru apliecinātu oficiāls dokuments vai sertifikāts, lai gan daļai no viņiem ir zināšanas un prasmes, kas iegūtas neformālas pieredzes rezultātā. Tādēļ, valsts uzdevums ir izveidot sistēmu šādu prasmju validēšanai (novērtēšanai un atzīšanai). Tā […]

Continue reading


FOCUS ITĀLIJA: Prasmes, kas iegūtas brīvprātīgajā darbā jāsertificē

Itālijā brīvprātīgais darbs ir ļoti populārs visa vecuma cilvēku vidū. Nacionālā Statistikas Pārvalde norādījusi, ka 2013. gadā 6.63 miljoni Itālijas pilsoņu vismaz reizi veikuši brīvprātīgo darbu, un lielākā daļa no viņiem (vismaz 4 miljoni), to darīja kādas organizācijas ietvaros. Kā redzams, šajā laukā iegūto kompetenču un prasmju atzīšana ir nozīmīga problēma. Brīvprātīgā Darba Centri, kuru […]

Continue reading


BEVIN Datu bāze – mēs Jūs aicinām izmēģināt beta versiju

“Efektīvu neformālās un ikdienas izglītības atzīšanas instrumentu datu bāze” būs novatoriska neformālās un ikdienas izglītības atzīšanas instrumentu krātuve. Lai gan jāuzsver, ka projekta mērķis nav atkārtot informāciju, kas tāpat jau pieejama dažādās datubāzēs, bet gan veikt instrumentu atlasi un vērtēšanu, apkopojot un raksturojot efektīvākos instrumentus, izmantojot atslēgvārdus, kas vienkāršos meklēšanas procesu datu bāzē, tajā pašā […]

Continue reading