Par projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu Bulgārijā

Noslēdzošā projekta BEVIN (№2015-1-PL01-KA204-016557) konference norisinājās 7. septembrī Central Park viesnīcā Sofijā.
Konferenci apmeklēja vairāk nekā 50 cilvēku – valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji, izglītības iestāžu pārstāvji, skolotāji, treneri, mentori, cilvēki, kas strādā ar jauniešiem u.t.t.

Konferences apmeklētājus sveica Rumjana Šalamanova kundze, kas ir RUNI centra vadītāja. Viņa arī iepazīstināja ar projektā īstenotajām aktivitātēm, projekta rezultātiem un produktiem – datubāzi un Tendenču Analizētāju. Notika plašas diskusijas par dažādu neformālās izglītības ceļā iegūtu kompetenču un zināšanu atzīšanu un sertificēšanu, kā arī notika diskusija par šo atzīšanas procesu regulēšanu. Koordinācijas un pienācīgas valdības stratēģijas trūkums palēnina prasmju atzīšanas un sertificēšanas procesu, padarot Bulgāriju par vienu no šajā ziņā vismāzāk attīstītajām Eiropas valstīm.

Visi dalībnieki pauda gandarījumu par projektu, tā produktu kvalitāti, diskusiju par neformālās izglītības ceļā iegūto zināšanu un prasmju atzīšanu un sertificēšanu. Konference beidzās ar neformālām sarunām, kuru laikā dalībniekiem bija iespēja apmainīties ar personīgajiem viedokļiem par šo jatuājumu, kā arī ar kontaktiem.