Par projekta sanāksmi un pasākumiem Latvijā

Biedrība Eurofortis Latvijā organizēja 5 sanāksmes, kā arī prezentēja projektu PIA speciālistiem, skolu direktoriem, citām ieinteresētajām pusēm un profesionāļiem. Sanāksmes tika organizētas 5 skolās un PIA institūcijās (Cēsu Profesionālā Vidusskola, Rīgas 3. arodskola, Rīgas Tūrisma un Radošās Industrijas tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas Valsts Tehnikums). Šo pasākumu mērķis bija informācijas izplatīšana par projektu BEVIN.
Sanāksmes sākās ar iepazīstināšanu ar projektu, tā mērķiem un rezultātiem. Tālāk tika demonstrēta platforma un tās funkcijas. Dalībnieki bija ļoti ieinteresēti un nepacietīgi gaidīja, kad varēs to izmēģināt paši.

Dalībnieki bija apmierināti ar savu dalību pasākumos un uzdeva daudz jautājumu par platformu un tās pielietojumu. Viņi bija priecīgi par iespēju to pēc tam izmēģināt paši, savā brīvajā laikā, un pastāstīt par to studentiem un kolēģiem. Pasākumi uzskatāmi par veiksmīgiem, jo dalībnieki bija ieinteresēti projektā un vēlējās izmantot datu bāzi.