Delfu metode

Delfu metode ir strukturētas komunikācijas metode, kura sākotnēji tika izstrādāta kā sistemātiska interaktīvās prognozēšanas metode.

Nākamais projekta līmenis ir Delfu metodes lietošana, lai apkopotu novērtēšanas un atpazīšanas rīkus. Delfu metode ir strukturētas komunikācijas metode, kura sākotnēji tika izstrādāta kā sistemātiska interaktīvās prognozēšanas metode, kura balstās uz ekspertu viedokli. Eksperti atbildēs uz jautājumiem divās kārtās. Pēc katras kārtas CWEP koordinators piedāvās anonīmu kopsavilkumu par eksperta prognozēm no iepriekšējās kārtas, kā arī iemeslus, par sniegto informāciju. Eksperti tiek aicināti pārskatīt savas atbildes, ņemot vērā citu dalībnieku viedokļus. Šī procedūra attiecas uz katru no apkopotajiem novērtēšanas un atpazīšanas rīkiem, un rezultāts būs rekomendāciju kopums, kas norāda kvalitātes novērtējumu un ieteikumu par apmācību jomu.

Nepieciešamā aptauja un plāns ir veidots tā, lai pārbaudītu savāktos rezultātus. Katrs partneris jau ir atlasījis divus ekspertus, viņu uzdevums būs izvērtēt savāktos rezultātus.