FOCUS BULGĀRIJA: Atzīšanas iespējas valstī

Bulgārijas darba tirgū aizvien vairāk palielinās pieprasījums pēc kvalitātes kā galvenās darbaspēka īpašības. Turklāt, 66% no reģistrētajiem bezdarbniekiem, nav profesijas vai kvalifikācijas, kuru apliecinātu oficiāls dokuments vai sertifikāts, lai gan daļai no viņiem ir zināšanas un prasmes, kas iegūtas neformālas pieredzes rezultātā. Tādēļ, valsts uzdevums ir izveidot sistēmu šādu prasmju validēšanai (novērtēšanai un atzīšanai).
Tā rezultātā no 2016. gada 1. janvāra stājās spēkā noteikumi par profesionālo zināšanu, prasmju un kompetenču validēšanu. Taču ir svarīgi atzīmēt, ka šai regulai nav likuma pazīmju un ir vēl daudz detaļu, kas jākoriģē. Kompetenču validācija joprojām ir relatīvi neizpētīts lauks. Tomēr šeit ir vairāki aspekti, ko vērts pieminēt.
Institūcijas, kam ļauts veikt kompetenču validāciju: profesionālās skolas, mākslas skolas, sporta skolas, profesionālās koledžas un profesionālās izglītības centri.
Validācijas procesa soļi:

  1. Profesijas noteikšana, kurā persona vēlas apstiprināt savas profesionālās zināšanas, prasmes un iemaņas;
  2. Salīdzināt profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, kuras šim cilvēkam ir, ar oficiālajām valsts izglītības prasībām;
  3. Pierādījumu apkopošana, kas liecina, ka konkrētajam cilvēkam ir nosauktās zināšanas, prasmes un kompetences;
  4. Pārbaude (ja iespējams) prasmēm un kompetencēm, kurām nav pierādījumu;
  5. Papildus mācības (ja nepieciešams)
  6. Eksāmens – teorija un prakse;
  7. Oficiāla dokumenta izsniegšana profesionālo kompetenču validācijai (pēc veiksmīgi nokārtota eksāmena).

Dokumenti, kas izsniegti pēc apstiprināšanas: profesionālās kvalifikācijas sertifikāts vai sertifikāts daļējai kvalifikācijas atzīšanai attiecīgajā jomā.