FOCUS ITĀLIJA: Prasmes, kas iegūtas brīvprātīgajā darbā jāsertificē

Itālijā brīvprātīgais darbs ir ļoti populārs visa vecuma cilvēku vidū. Nacionālā Statistikas Pārvalde norādījusi, ka 2013. gadā 6.63 miljoni Itālijas pilsoņu vismaz reizi veikuši brīvprātīgo darbu, un lielākā daļa no viņiem (vismaz 4 miljoni), to darīja kādas organizācijas ietvaros. Kā redzams, šajā laukā iegūto kompetenču un prasmju atzīšana ir nozīmīga problēma. Brīvprātīgā Darba Centri, kuru darbību regulē likums (266/91) ir galvenie spēlētāji, kas veicina sadarbību un informācijas apmaiņu brīvprātīgā darba jomā Itālijā. Daudzi no šiem centriem strādājuši, lai izveidotu instrumentus brīvprātīgā darbā iegūto kompetenču atzīšanai un sertificēšanai. Tagad visi šie instrumenti būs atrodami BEVIN datu bāzē. Piemēram:

E-VOC: TIEŠSAISTES APMĀCĪBA BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA KOORDINATORIEM PAR KOMPETENČU ATZĪŠANU, ko koordinē Spānijas brīvprātīgā darba platforma un CSVnet – Itālijas brīvprātīgo atbalsta centru tīkls, kā arī vēl 2 citi partneri no Nīderlandes un Īrijas. Platformas mērķis ir uzlabot apmācību iespējas brīvprātīgā darba koordinatoriem tieši saistībā ar brīvprātīgā darba kompetenču atzīšanu. Lai to izdarītu, četras organizācijas no četrām Eiropas valstīm ir apvienojušas spēkus, lai izveidotu pirmo atvērto, daudzvalodu tiešsaistes apmācību kursu brīvprātīgo koordinatoriem par neformālās izglītības kompetenču atzīšanu brīvprātīgā darba sektorā. Projekts tika uzsākts 2016. gada oktobrī. Pirmie studenti kursu pabeigs 2017. gada septembrī.