BEVIN projekta nozīmīgākie rezultāti tika prezentēti auditorijai visu partnervalstu sanāksmēs

Katrs projekta partneris organizējis projekta rezultātu izplatīšanas pasākumus, kas norisinājās konferences formātā. Tika izplatīta informācija par projektu tā mērķaauditorijas vidū. Katra konference norisinājās divās daļās:

  1. Oficiāla prezentācija par projektu, tā mērķi un īss veikto pasākumu un sasniegumu pārskats;
  2. Darbnīcas formāta aktivitātes, lai iepazītu datu bāzes lietošanas metodes un apzinātu tās attīstīšanas iespējas (O1), kopā ar praktiskiem ieteikumiem; lai praksē iepazītu tendenču analizētāju (O2).

19. septembrī, CWEP organizēja noslēdzošo BEVIN projekta konferenci, kuru apmeklēja 50 cilvēki. Viņu starpā bija nevalstisko organizāciju pārstāvji, izglītības un validācijas iestāžu pārstāvji, skolotāji, treneri un, protams, pieaugušie, kuri šobrīd ir prasmju, kas iegūtas neformālas izglītības ceļā, atzīšanas procesā vai vēl tikai plāno to darīt. Visi dalībnieki izrādīja ļoti lielu interesi par BEVIN datu bāzi un Tendenču Analizētāju. Lielākā daļa no viņiem atzina, ka lietotu datubāzi, lai atrastu labākos veidus, kā atzīt savas prasmes. Visi pasākuma apmeklētāji pauduši gandarījumu par projektu un tā rezultātu kvalitāti. Mēs ceram, ka arī šīs ziņu lapas lasītāji kļūs par datu bāzes lietotājiem.

Datu bāze ir pieejama: bevin.eu/database
Mēs jums novēlam auglīgu datu bāzes lietošanu un pozitīvus rezultātus atzīstot savas neformālas izglītības ceļā iegūtās prasmes.