Brīvprātīgā darba sektoram vajadzētu pievērt uzmanību BEVIN projektam – ieskats Turīnas projekta rezultātu izplatīšanas pasākumā

26. septembrī Vol.TO organizēja noslēdzošo BEVIN projekta pasākumu. To apmeklēja vairāk nekā 60 cilvēku no brīvprātīgā darba un profesionālās izglītības sektora, lai atklātu BEVIN rīka piedāvātās priekšrocības. Ņemot vērā, ka Itālijā joprojām ir nepieciešams informēt sabiedrību par formālā un neformālā ceļā iegūto kompetenču atzīšanas iespējām, seminārs uzskatāms par ļoti veiksmīgu.

Pjemontas reģions bija viens no pirmajiem, kas izveidoja rokasgrāmatu prasmju atzīšanai, tādējādi reģionālā pārstāvja dalība šajā konferencē bija liels pagodinājums gan Vol. To, gan BEVIN komandai. Pjemontas vietvaras pārstāvis prezentēja apskatu par esošo situāciju Itālijā un iespējamos attīstības scenārijus. Tāpat projekta rezultātu prezentācija bija labs iegansts, lai diskutētu par jauno valsts civildienesta likumu, kurā kompetenču atzīšana ir nozīmīgs jautājums.

Rezumējot, varētu teikt, ka BEVIN rezultātu izplatīšana un projekta noslēgšanās ir tikai sākuma punkts, lai veicinātu izpratni un vairotu zināšanas par šo tēmu brīvprātīgā darba nozarē un ieinteresēto personu starpā. Turklāt Vol.To nolēma neapstāties šeit un nākamā gada decembrī, ar mērķi iedziļināties šajā tēmā vēl vairāk, uzaicināt uz diskusiju arī valdības pārstāvjus.