Apkopotā informācija par pieredzes izpēti Latvijā

Šo uzdevumu veicām dažādās valodās, lai atrastu aktuālāko informāciju par dažādiem novērtēšanas un atzīšanas rīkiem.

Līdztekus visiem projekta partneriem arī BEFO no Latvijas apkopoja 70 kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīkus neformālajā un ikdienas izglītībā. Process bija daudz izaicinošāks kā sākumā likās, ne tikai grūtības sagādāja pētot salīdzinoši mazas valstis kā Latvija, Lietuva, Igaunija, Čehija un Slovākija, bet bija grūti arī veikt šo uzdevumu dažādās valodās, lai atrastu aktuālāko informāciju par aktīviem novērtēšanas un atzīšanas rīkiem. Tomēr mūsu kolektīvs ir multikulturāli un mums izdevās apkopot 70 rīkus tādās jomās kā: informācijas tehnoloģijā, inženierzinātnēs, ekoloģiskā lauksaimniecībā, piena nozarē, kā arī sociālās iemaņas un personīgās izaugsmes iemaņas un dažādu svešvalodu apmācībām darbam vai brīvprātīgo darbam ārzemēs.