Apkopotā informācija par pieredzes izpēti Polijā

Tika apkopoti neformālās un ikdienas izglītības ceļā iegūtie kompetenču novērtēšanas un atzīšanas rīki Polijā, Beļģijā, Somijā, Slovēnijā un Zviedrijā.

Projekta rezultāts būs inovatīvs rīks, kuru izmantos neformālās un ikdienas izglītības kompetenču novērtēšanas un atpazīšanas rīku uzglabāšanai. Katra partnera pienākums ir savākt 70 rīkus. Datubāze sastāvēs no: rīka nosaukuma, apraksta, apmācību veida (neformālā vai ikdienas izglītība), rīku veida, atslēgas vārdiem, pieejamo valodu versijām, avota vai saites adresēm un mērķa grupas apraksta. Uzdevums nebija viegls, bet pēc analīzes Polijas komanda CWEP ir pabeigusi datubāzi, kura satur vadlīnijas neformālās un ikdienas izglītības ceļā par Poliju, Beļģiju, Somiju, Slovēniju un Zviedriju. Tika apkopoti rīki dažādās jomās: kultūrā, izglītībā, zinātnē, svešvalodās, grāmatvedībā, pārrunu iemaņās, sociālajās iemaņās, un citās.