Metoda Delphi

Metoda Delphi jest zorganizowana techniką komunikacji, opracowaną jako metoda interaktywnego planowania, oparta na panelu ekspertów. Następny etap w projekcie to wykorzystanie metody Delphi do weryfikacji zebranych narzędzi. Eksperci wypełnią kwestionariusze w dwóch rundach. Po każdej rundzie, prowadzący czyli CWEP przedstawia anonimowe podsumowanie wypowiedzi ekspertów z danej rundy jak również podane przez nich uzasadnienia. Na tym […]

Czytaj dalej


Informacje dotyczące zbierania narzędzi na Łotwie

Zadanie było realizowane w kilku językach w celu znalezienia najnowszych i adekwatnych narzędzi. Tak jak wszyscy partnerzy projektu, także BEFO wzięło udział w poszukiwaniu 70 narzędzi do walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Jednak zadanie to okazało się znacznie trudniejsze niż wcześniej przewidywano. Zadaniem BEFO było wyszukanie narzędzi w następujących krajach: Łotwa, Litwa, Estonia, […]

Czytaj dalej


Informacje dotyczące zbierania narzędzi w Bułgarii

Jesteśmy przekonani, że projekt stanowi istotna wartość dodaną na poziomie narodowym. Podczas ostatnich kilku miesięcy, Center RUNI intensywnie pracowało nad projektem BEVIN i zebraniem 70 innowacyjnych narzędzi walidacji kształcenia nie formalnego i pozaformalnego. Zbiór zawiera narzędzia wykorzystywane w Bułgarii, Rumunii, Grecji, na Węgrzech, Chorwacji i Cyprze. Narzędzia dotyczą różnych zakresów tematycznych takich jak IT, sport, […]

Czytaj dalej


Informacje dotyczące zbierania narzędzi we Włoszech

Nie był to łatwy proces, ale rezultaty wynagrodziły ciężką pracę. Vol.To zebrało i oceniło 70 narzędzi z Włoch, Francji, Holandii, Malty i Luksemburga. W proces zbierania narzędzi Vol.To zaangażowało lokalnych interesariuszy oraz wykorzystało program opracowany przez CWEP, pomagający w przeszukiwaniu baz danych z wykorzystaniem słów kluczy. Zebranie metod walidacji kompetencji zdobytych w procesie kształcenia nieformalnego i […]

Czytaj dalej


Informacje dotyczące zbierania narzędzi w Hiszpanii

Współpracując z partnerami, Sea Teach mogło zaoferować najlepsze lokalizacje i źródła narzędzi walidacji. Partnerem odpowiedzialnym za rezultat 01: Baza skutecznych narzędzi do walidacji kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, był Sea Teach. Rola lidera polegała na stworzeniu struktury i planu badań, które pomogły pozostałym partnerom w zebraniu odpowiednich narzędzi walidacji. W celu zapewnienia, […]

Czytaj dalej


Informacje dotyczące zbierania narzędzi w Polsce

Narzędzia służące walidacji kształcenia nieformalnego i pozaformalnego z Polski, Belgii, Finlandii, Słowenii oraz Szwecji, zostały zebrane. Rezultatem projektu będzie innowacyjne repozytorium narzędzi służących walidacji kształcenia nieformalnego i pozaformalnego. Każdy z partnerów miał zebrać 70 narzędzi. Baza zawiera: nazwę narzędzia, opis, rodzaj kształcenia (nieformalne, pozaformalne), rodzaj narzędzia, popularność, słowa kluczowe, dostępne wersje językowe, link lub źródło […]

Czytaj dalej


W ramach projektu BEVIN odbyło się kolejne spotkanie partnerskie

W projekcie BEVIN – dataBase of Effective opportunities in the field of Validation of non-formal and INformal learning zaplanowano cztery spotkania partnerskie. Trzecie spotkanie odbyło się w Hiszpanii na Majorce w dniach 12-13 stycznia 2017 roku. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji pierwotnej wersji bazy narzędzi do walidacji kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. […]

Czytaj dalej


Drugie spotkanie partnerów projektu w Turynie

Drugie spotkanie partnerów projektu BEVIN odbyło się 30 i 31 maja w Turynie. Spotkanie odbyło się w siedzibie organizacji Volontariato Torino, w centrum miasta. Każdy z partnerów zdał relację z wykonanej pracy i poinformował o postępach w zbieraniu narzędzi do bazy. Zgodnie stwierdzono, że szczególnie w mniejszych krajach były problemy ze znalezieniem odpowiedniej liczby narzędzi. […]

Czytaj dalej


Spostrzeżenia – Jak dostrzec i docenić umiejętności oraz kompetencje uchodźców: wymiana stosowanych metod i doświadczenia krajowego.

Nowe potrzeby, nowe narzędzie 28 i 29 kwietnia 2016 w Hadze, Holandia, odbył się Konwent Zwolenników Wzajemnego Uczenia się Grupy Doradczej EQF zatytułowany „Jak dostrzec i docenić umiejętności oraz kompetencje uchodźców: wymiana stosowanych metod i doświadczenia krajowego” zorganizowanej przez Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego – CEDEFOP. Centrum jest organizacją, która wspiera rozwój europejskiego szkolenia i kształcenia […]

Czytaj dalej


Pierwsze kroki

W ramach badań na potrzeby projektu BEVIN, dotyczących narzędzi skutecznej walidacji kształcenia nieformalnego i pozaformalnego, zostanie przeprowadzona “Analiza danych dla Europy”. Niniejszy artykuł opisuje narzędzia walidacji oraz sposób w jaki to zadanie przyczyni się do zwiększenia efektywności metod walidacji. Po pierwsze, jakie są narzędzia walidacji nieformalnej i pozaformalnej? Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy odnieść […]

Czytaj dalej