Sektor wolontariatu powinien przyjrzeć się projektowi BEVIN – skrót po wydarzeniu upowszechniającym w Turynie

26 września 2017r. organizacja Vol.To była gospodarzem ostatniego wydarzenia w projekcie BEVIN. Ponad 60 osób z sektorów wolontariatu i VET wzięło udział w warsztatach, by odkryć potencjał narzędzia BEVIN. Warsztaty okazały się dużym sukcesem ze względu na fakt, że we Włoszech nadal istnieje ogromna potrzeba informowania w zakresie walidacji kompetencji uzyskanych w kontekście pozaformalnym i […]

Czytaj dalej


Spotkania na Łotwie

Stowarzyszenie Biedrība Eurofortis zorganizowało 5 spotkań na Łotwie, przedstawiając projekt specjalistom z obszaru VET, dyrektorom i innym zainteresowanym stronom. Spotkania odbyły się w 5 szkołach i instytucjach VET (Cēsis Professional Secondary School; Riga Vocational School No.3; Riga Vocational School of Tourism and Creative Industries; Riga Trade Vocational Secondary School; Riga State Technical School). Spotkania te […]

Czytaj dalej


Ostatnie seminarium projektu BEVIN w Hiszpanii

Ostateczne seminarium w projekcie BEVIN odbyło się w Palma de Mallorca 21 września 2017r. i zgromadziło 50 uczestników z 41 instytucji. Wśród nich byli uczestnicy z Balearic University UBI, członkowie stowarzyszeń non-profit, freelance korepetytorzy i nauczyciele, właściciele i pracownicy MŚP, delegaci ze stowarzyszenia handlowego oraz przedstawiciele instytucji publicznych. Seminarium rozpoczęło się od sesji plenarnej, podczas […]

Czytaj dalej


Główne wyniki projektu BEVIN zostały zaprezentowane publiczności podczas spotkań we wszystkich krajach partnerskich

Każdy partner zorganizował konferencje upowszechniające w celu przedstawienia wyników projektu wśród grupy docelowej. Każda z konferencji składała się z dwóch głównych części: Oficjalne przedstawienie celów projektu, krótkie podsumowanie podjętych prac oraz prezentacja osiągnięć; Warsztaty dla uczestników – sposoby wykorzystania bazy i możliwości jej rozwoju (O1) wraz z praktycznymi rekomendacjami; analizator trendów w praktyce (O2). 19 […]

Czytaj dalej


Wydarzenie upowszechniające w Bułgarii

W dniu 7 września 2017r. w hotelu Central Park w Sofii odbyła się ostatnia konferencja poświęcona projektowi BEVIN, pt. „Skuteczne możliwości w zakresie walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego” (№2015-1-PL01-KA204-016557). W konferencji wzięło udział ponad 50 osób, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, nauczyciele, trenerzy, mentorzy, pracująca młodzież, itp.. Uczestników powitała pani […]

Czytaj dalej


FOKUS BUŁGARIA: Walidacja w obrębie kraju

Rynek pracy w Bułgarii ma coraz większe wymagania co do specyfiki siły roboczej, ponieważ jej jakość odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu konkurencyjności firm. Ponadto 66% zarejestrowanych bezrobotnych nie ma zawodu lub kwalifikacji poświadczonych dyplomem, czy certyfikatami, chociaż niektórzy z nich posiadają wiedzę i umiejętności zdobyte w wyniku pozaformalnego lub nieformalnego kształcenia. Zatem zadaniem dla kraju […]

Czytaj dalej


FOKUS WŁOCHY: Umiejętności nabyte poprzez wolontariat muszą być certyfikowane

We Włoszech wolontariat jest popularny wśród ludzi w różnym wieku. Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2013r. we Włoszech było 6.63 milionów wolontariuszy, z czego znaczna większość tych obywateli, bo prawie 4 miliony, wykonywała dobrowolną pracę w ramach organizacji. Zatem rozpoznanie i walidacja kompetencji w tej dziedzinie jest kluczowym zagadnieniem. Centra usług wolontariatu, regulowane ustawą […]

Czytaj dalej


Baza danych BEVIN – zapraszamy do testowania wersji beta

„Baza skutecznych narzędzi do walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się” będzie innowacyjnym repozytorium narzędzi walidacyjnych stosowanych w pozaformalnym i nieformalnym uczeniu się. Jednak celem nie jest powtarzanie informacji dostępnych w różnych bazach danych. Szczególną uwagę poświęcono selekcji, ocenie, agregacji i opisowi skutecznych narzędzi przy użyciu dodatkowych meta tag’ów, które będą wspierać i upraszczać proces przeszukiwania […]

Czytaj dalej


Metoda Delphi

Metoda Delphi jest zorganizowana techniką komunikacji, opracowaną jako metoda interaktywnego planowania, oparta na panelu ekspertów. Następny etap w projekcie to wykorzystanie metody Delphi do weryfikacji zebranych narzędzi. Eksperci wypełnią kwestionariusze w dwóch rundach. Po każdej rundzie, prowadzący czyli CWEP przedstawia anonimowe podsumowanie wypowiedzi ekspertów z danej rundy jak również podane przez nich uzasadnienia. Na tym […]

Czytaj dalej


Informacje dotyczące zbierania narzędzi na Łotwie

Zadanie było realizowane w kilku językach w celu znalezienia najnowszych i adekwatnych narzędzi. Tak jak wszyscy partnerzy projektu, także BEFO wzięło udział w poszukiwaniu 70 narzędzi do walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Jednak zadanie to okazało się znacznie trudniejsze niż wcześniej przewidywano. Zadaniem BEFO było wyszukanie narzędzi w następujących krajach: Łotwa, Litwa, Estonia, […]

Czytaj dalej