Historia wyświetleń narzędzia i rokowania


Training and Assessment methods

« Wróć do listy narzędzi

Opis/zakres stosowania

Koskisen Oy opracowuje metody szkolenia i oceny w celu rozpoznawania, a jednocześnie poszerzenia zakresu posiadanych umiejętności swoich pracowników.

Grupy docelowe

  • Instytucje publiczne
  • Instytucje walidujące
  • Nauczyciele i trenerzy
  • Instytucje walidujące w przyszłości

Sposób uczenia

, Nieformalne

Rodzaj narzędzia

Samotestowanie, Kwestionariusze oceny

Słowa kluczowe

Pozaformalne uczenie się, Nieformalne uczenie się, Walidacja

Dostępne wersje językowe

Link lub źródło

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjViJ3P5O_MAhUE1BoKHcOzAdUQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cedefop.europa.eu%2Ffiles%2Fetv%2FInformation_resources%2FEuropeanInventory%2Fpublications%2Finventory%2Fchapters%2Feuro_inv_finland.pdf&usg=AFQjCNEcNw5MucfkyRDyt_I_ofWIWi1hgw&bvm=bv.122448493,d.d2s

Komentarze i oceny

Podobne narzędzia

Powiązane wyszukiwania

Rekomendacje

Rekomendacje od 0 użytkowników