Partnerzy

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP)

cwepStowarzyszenie działa od 30.06.2004r prowadząc działalność związaną ze wspieraniem i promocją współczesnej edukacji i przedsiębiorczości, prowadzeniem badań naukowych i konsultingowych, prowadzeniem działalności szkoleniowej, publicystycznej, wydawniczej, doradczej oraz reklamowej. Stowarzyszenie świadczy usługi wspierające edukację poprzez realizację edukacyjnych projektów ponadnarodowych adresowanych do osób młodych i organizację szkoleń. Prowadzi także wsparcie doradcze dla firm z terenu Podkarpacia i Małopolski i realizuje projekty inwestycyjne mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług wsparcia przedsiębiorczości. Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność na polu naukowym, wyrażającą się w zaangażowaniu w projekty badawcze i prowadzeniu własnych analiz społecznych.

Adres
Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Polska

Strona internetowa: www.cwep.eu
e-mail:


Sea Teach S.L.

SeaTeachSea Teach S.L. to hiszpańska spółka zarejestrowana i działająca na Majorce (Hiszpania). Firma od roku 1998 działa w sektorze turystyki morskiej. Jako Szkoła Morska prowadzi szkolenia zawodowe i kursy dla osób dorosłych. Sea Teach działa również jako wypożyczalnia łodzi, oferując zarówno wycieczki
z przewodnikiem (kapitanem) jak również rejsy samodzielne, dla turystów europejskich i nie tylko.
Szkoła Morska posiada szeroką ofertę szkoleń zawodowych i kursów dla dorosłych z wielu krajów UE. Dzięki współpracy z władzami lokalnymi
i regionalnymi oraz 15 letniemu doświadczeniu w branży turystycznej, firma Sea Teach miała możliwość wymiany doświadczeń z wieloma partnerami związanymi z branżą turystyczną takimi jak inne firmy z branży turystycznej, instytucje VET oraz władze Balearów. Sea Teach ma wieloletnie doświadczenie w projektach kształcenia ustawicznego, zarówno jako koordynator jak i partner.

Adres
Port Petit 324
07660 Cala Dor Islas Baleares
Hiszpania

Strona internetowa: www.sea-teach.com
e-mail:


CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO – VOL.TO

LOGO_VOLTOVolontariarto Torino – Vol.To jest nowym Centrum Wsparcia Wolontariatu, powstałe w wyniku połączenia V.S.S.P. oraz Idea Solidale, dwóch poprzednich centrów wolontariatu Turin1. Vol.To jest patronacką organizacją non-profit, ze 157 organizacjami członkowskimi i siecią ponad 1300 stowarzyszeń wolontariuszy. Centrum działa jako centrum usług dla stowarzyszeń wolontariatu, zgodnie z krajowymi przepisami o wolontariacie (L.n. 266 z dnia 11 sierpnia 1991; M.D. z dnia 8 października 1997). Nowe centrum wolontariatu połączyło doświadczenie i pracowników V.S.S.P i Idea Solidale, tworząc jedno z pięciu największych centrów wsparcia wolontariatu we Włoszech. Vol.To jest również członkiem CSVnet. Vol.To oferuje bezpłatne usługi takie jak szkolenia, doradztwo czy planowanie wsparcia dla dobrowolnych stowarzyszeń w prowincji Turyn. Dzięki swojej silnej pozycji wśród organizacji wolontariatu w prowincji Turyn i we Włoszech, Vol.To chce stworzyć nowe możliwości dla regionu.

Adres
Via Giolitti, 21
10123 Torino
800/590000
Włochy

Strona internetowa: volontariato.torino.it
e-mail:


Center RUNI

runiRUNI zostało założone w roku 1996 w stolicy Bułgarii, Sofii, a w 2007 zostało ponownie zarejestrowane jako Center RUNI EOOD. Centrum oferuje dobre warunki dla nauki w różnych obszarach edukacji. Działania związane są z edukacją formalną i nieformalną oraz pracą w projektach narodowych i ponadnarodowych. Głównymi celami są zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji społecznych, które pozwalają dostosować się do dynamiki zmian społecznych oraz współczesnych wymagań. Centrum koordynowało promocję i wykorzystanie działań w wielu projektach europejskich LLP. Ponadto, Centrum jest partnerem uniwersytetu w Sofii, szkoląc nauczycieli oraz instruktorów. Współpracuje z regionalnymi inspektoratami edukacyjnymi oraz uczestniczy
w narodowym festiwalu edukacji, na którym bułgarskie instytucje edukacyjne prowadzą dyskusje oraz przedstawiają projekty, swoje działania i ich wyniki. Corocznie Runi uczestniczy w Jesiennym Forum Nauki i Edukacji „Nauczyciel: zawód, kompetencja oraz uznanie” organizowanym przez Uniwersytet w Sofii.

Adres
Racho Dimchev str. no 6
1000 Sofia
Bulgaria

Strona internetowa: www.runicenter.com
e-mail:


Biedrība Eurofortis

Stowarzyszenie “Biedrība Eurofortis” jest wielokulturową organizacją pozarządową, która ma na celu zwiększanie konkurencyjności szkół i przedsiębiorstw, wspierając rozwój różnych kompetencji, praktyk jak również umiejętności osobistych i zawodowych.
Zajmujemy się:
Organizacją projektów mobilności dla uczniów szkół zawodowych, młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, zwiększających umiejętności, świadomość kulturową oraz szanse na zatrudnienie.
Dostarczaniem nowych materiałów edukacyjnych, platform do nauki online, organizowaniem seminariów i szkoleń dotyczących innowacji w edukacji.
Wdrażaniem inicjatyw UE w obszarze edukacji ECVET, EQAVET i EUROPASS. Bierzemy czynny udział w edukacyjnych projektach europejskich organizowanych w ramach programu Erasmus+.

Adres
Brīvības gatve 214m – 419
Rīga LV-1039
Latvija

Strona internetowa: www.eurofortis.lv
e-mail: