Projekt

Tytuł projektu: dataBase of Effective opportunities in the field of Validation of non-formal and INformal learning
Czas trwania: 01.10.2015 – 30.09.2017
Numer projektu: 2015-1-PL01-KA204-016557

Cel projektu BEVIN:

Głównym celem projektu BEVIN jest podniesienie wskaźnika rozpoznawalności, wśród osób dorosłych, kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Partnerstwo osiągnie ten cel poprzez realizację następujących celów operacyjnych:

  • rozwój bazy skutecznych narzędzi do walidacji kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego;
  • opracowanie analizatora trendów walidacji szans

Grupa docelowa projektu:

Projekt BEVIN adresowany jest do szerokiego grona odbiorców:

  • publicznych instytucji edukacyjnych/organizacji sektorowych, zaangażowanych w proces pozaformalnego i nieformalnego uczenia się i/lub jego walidacji,
  • placówek oświatowych i osób, które aktywnie działają na rzecz walidacji kwalifikacji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny,
  • nauczycieli i trenerów, którzy wspierają i zachęcają swoich podopiecznych do uczenia się pozaformalnego i/lub nieformalnego,
  • wszystkich organizacji i instytucji, które planują walidację kwalifikacji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny.

Ponadto, jest skierowany do osób dorosłych, które są w trakcie lub planują walidację swoich kompetencji nabytych w sposób nieformalny i/lub pozaformalny.

Rezultaty projektu BEVIN:

Głównym rezultatem projektu będzie baza danych, która będzie zawierała skuteczne narzędzia walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz analizator trendów walidacji szans. Baza skutecznych narzędzi walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego będzie innowacyjnym repozytorium narzędzi walidacji stosowanych w uczeniu się pozaformalnym i nieformalnym. Jednak jej celem nie jest powtórzenie informacji dostępnych w różnych bazach danych. Duży nacisk zostanie położony na selekcje, oceny, zebranie i opisanie skutecznych narzędzi z wykorzystaniem dodatkowych słów kluczowych, które będą wspierać i upraszczać proces korzystania z bazy danych, zapewniając równocześnie dobrą jakość wyszukiwania. Będzie to pierwsza tego typu baza danych, która:

– będzie gromadzić narzędzia (większość z istniejących baz danych skupia się na wynikach projektów, a narzędzia nie pojawiają się w opisach lub stanowią jedynie niewielki element i w związku z tym są słabo widoczne),

– będzie zbierać opracowane narzędzia nie tylko w związku z projektami współfinansowanymi przez UE, ale także narzędzia opracowane przez lokalne organizacje, niezależnych ekspertów, itp.,

– będzie dokonywać jakościowej oceny zebranych narzędzi i dostarczać użytecznych rekomendacji dla użytkowników;

– zapewni użytkownikom możliwość komentowania i oceny zebranych narzędzi, jak również dodawania nowych oraz tworzenia rekomendacji.

Analizator trendów walidacji szans będzie to specjalnie zaprojektowany i opracowany moduł, który dzięki wykorzystaniu mechanizmów sztucznej inteligencji i wyszukiwania danych dostarczy odrębną warstwę prezentacji dla zwiedzających. Analizator będzie gromadzić anonimowe dane rejestrowane przez bazę danych, zawierające informacje niezbędne do budowania modelu zachowań ludzi korzystających z bazy danych. Będą to proste działania, jak na przykład najczęściej wyszukiwane narzędzia walidacji uczenia się, z możliwym podziałem na kraje.

PROJEKT

Cele projektu są spójne z partnerstwem strategicznym wspieranych działań, jako że mają one wzmocnić współpracę pomiędzy organizacjami z myślą o ustanowieniu wymiany praktyk, promowaniu rozwoju i testowania oraz wdrażaniu innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji.

Baza danych projektu BEVIN jest innowacyjna w tym, że jest w całości oparta na innych projektach już realizowanych, jak i narzędziach opracowanych przez lokalne organizacje, niezależnych ekspertów, itp., bez wsparcia UE i udostępnienia ich w sposób przyjazny dla użytkownika. Ta nowa baza danych zainicjuje nowe synergie i dostarczy wartość dodaną do istniejących narzędzi walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Baza danych Bevin będzie jakościową oceną zebranych narzędzi i dostarczy użytecznych zaleceń dla użytkowników. Wyspecjalizowana w tym zakresie baza pozwoli użytkownikom skupić się na tematach, które ich interesują oraz w łatwy sposób łączyć się z innymi użytkownikami, którzy pracują w tej samej dziedzinie. Dodatkową funkcją bazy danych będzie możliwość dodawania nowych narzędzi przez użytkowników. Dzielenie się informacjami z innymi użytkownikami w tym samym czasie pozwoli na stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci. Daje również możliwość pozaformalnego i nieformalnego uczenia się za pośrednictwem zasobów aktualnych, dostępnych publicznie baz danych, a tym samym zapewnia pojedynczy punkt odniesienia dla inicjatyw walidacji w przeszłości i obecnie rozproszonych w całej Europie.

Ponadto w ramach projekt powstaną rezultaty miękkie, takie jak:

– budowanie świadomości walidacji pozaformalnego i nieformalnego uczenia się i potrzebę ich implementacji
– promowanie pozaformalnej i nieformalnej edukacji i narzędzi
– lepsze zrozumienie tych procesów, zmniejszenie uprzedzeń i znalezienie wspólnych rozwiązań: system kształcenia ma długą tradycję w większości krajów europejskich i uprzedzenia wobec niego są powszechne we wszystkich państwach członkowskich. Ten projekt jest miejscem zrzeszenia się wszystkich podmiotów, zaangażowanych w pozaformalną i nieformalną walidację edukacji w jednym miejscu, a tym samym przeciwdziała bezpodstawnym uprzedzeniom.