Wydarzenie upowszechniające w Bułgarii

W dniu 7 września 2017r. w hotelu Central Park w Sofii odbyła się ostatnia konferencja poświęcona projektowi BEVIN, pt. „Skuteczne możliwości w zakresie walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego” (№2015-1-PL01-KA204-016557).

W konferencji wzięło udział ponad 50 osób, przedstawiciele organizacji rządowych i pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, nauczyciele, trenerzy, mentorzy, pracująca młodzież, itp..
Uczestników powitała pani Rumyana Shalamanova, która jest kierownikiem RUNI Center. Przedstawiła działania podjęte w ramach projektu, wyniki projektu i jego rezultaty – bazę danych i analizator trendów. Przeprowadzono wiele dyskusji na temat roli walidacji i certyfikacji wiedzy oraz umiejętności zdobytych w ramach edukacji poza formalnej i nieformalnej, a także środków podjętych w celu uregulowania tych procesów. Brak koordynacji i właściwego podejścia instytucji rządowych spowalnia proces walidacji i certyfikacji, co czyni Bułgarię jednym z najbardziej zacofanych krajów europejskich pod względem zatwierdzania i certyfikowania wiedzy oraz umiejętności zdobytych w ramach edukacji poza formalnej i nieformalnej.

Wszyscy uczestnicy wyrazili zadowolenie z projektu, jakości wypracowanych rezultatów, dyskusji na temat walidacji i certyfikacji wiedzy oraz umiejętności zdobytych w ramach edukacji poza formalnej i nieformalnej. Konferencja zakończyła się nieformalną rozmową, podczas której uczestnicy mieli okazję wymienić się opiniami i kontaktami oraz podzielić się swoimi osobistymi przemyśleniami, czy doświadczeniami.