Spotkania na Łotwie

Stowarzyszenie Biedrība Eurofortis zorganizowało 5 spotkań na Łotwie, przedstawiając projekt specjalistom z obszaru VET, dyrektorom i innym zainteresowanym stronom. Spotkania odbyły się w 5 szkołach i instytucjach VET (Cēsis Professional Secondary School; Riga Vocational School No.3; Riga Vocational School of Tourism and Creative Industries; Riga Trade Vocational Secondary School; Riga State Technical School). Spotkania te miały na celu zwiększanie świadomości na temat projektu BEVIN.
Spotkania rozpoczęły się od wprowadzenia do projektu, jego celów i rezultatów. Następnie przedstawiono platformę i jej różne funkcje. Podczas części praktycznej, wyjaśniono wszystkie funkcje i możliwości narzędzia. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani platformą i chętni do jej wypróbowania.

Podczas spotkań zadawano wiele pytań dotyczących platformy i jej wykorzystania. Uczestnicy zaproponowali przedstawienie platformy swoim studentom, kolegom i rówieśnikom. Spotkania można uznać za zakończone sukcesem, ponieważ uczestnicy byli zainteresowani projektem i chcieli korzystać z bazy danych.