W ramach projektu BEVIN odbyło się kolejne spotkanie partnerskie

W projekcie BEVIN – dataBase of Effective opportunities in the field of Validation of non-formal and INformal learning zaplanowano cztery spotkania partnerskie. Trzecie spotkanie odbyło się w Hiszpanii na Majorce w dniach 12-13 stycznia 2017 roku. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji pierwotnej wersji bazy narzędzi do walidacji kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego. Zaprezentowano również prototyp analizatora trendów walidacji szans.

Wymienione powyżej rezultaty zostały wypracowane przez partnerów na pierwszym etapie współpracy. Baza danych oraz analizator będą poddane analizie i testowaniu przez ekspertów w drugim roku realizacji projektu. Omówiono szczegółowo fazy Metody Delphi. Metoda ta będzie wykorzystywana na etapie testowania. Należy ona do grupy metod heurystycznych, wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i opinie ekspertów z danej dziedziny. Partnerzy dużo czasu poświęcili fazie testowania, która będzie miała decydujące znaczenie w realizacji projektu.

Koordynator projektu zwrócił uwagę na upowszechnianie rezultatów oraz ewaluację. Uczestnicy ustalili termin kolejnego, ostatniego spotkania, które odbędzie się w Rydze na Łotwie, a jego gospodarzem będzie Biedriba Eurofortis. Spotkanie odbędzie się w sierpniu 2017 roku i wezmą w nim udział partnerzy z Łotwy, Hiszpanii, Włoch i Polski.