Pierwsze kroki

W ramach badań na potrzeby projektu BEVIN, dotyczących narzędzi skutecznej walidacji kształcenia nieformalnego i pozaformalnego, zostanie przeprowadzona “Analiza danych dla Europy”. Niniejszy artykuł opisuje narzędzia walidacji oraz sposób w jaki to zadanie przyczyni się do zwiększenia efektywności metod walidacji.

Po pierwsze, jakie są narzędzia walidacji nieformalnej i pozaformalnej? Zanim odpowiemy na to pytanie, musimy odnieść się do tematu walidacji. Aby dostosować umiejętności i kompetencje pracowników, organizacji czy całych sektorów do obecnej polityki UE mówiącej o „pokazywaniu efektów nauki”, należy podjąć kroki w kierunku walidacji tych umiejętności. Proces ten zdefiniowany w wytycznych CEDEFOP z 2014 roku, określa walidację jako ‘Potwierdzenie przez odpowiedni organ, że wyniki nauczania (wiedza, umiejętności oraz/lub kompetencje) nabyte przez daną osobę, w wyniku kształcenia formalnego, nieformalnego czy pozaformalnego, zostały ocenione z uwzględnieniem wcześniej przyjętych kryteriów’. Kształcenie nie formalne i pozaformalne jest z reguły zróżnicowane i nieustandaryzowane, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w narzędziach walidacji.

Zwykle narzędzia są różne dla różnych krajów, ale do najbardziej powszechnych zalicza się: komunikacja, kompetencja, obserwacja, wywiad, metoda portfolio, debata, prezentacja. Często wymagające zmian i poprawek, wymuszonych przez zmieniające się potrzeby osób uczących się, narzędzia te przybierają postać zbliżoną do metod walidacji kształcenia formalnego.

Biorąc pod uwagę tak szeroki wachlarz narzędzi, często trudno jest wybrać które z nich najlepiej posłużą procesowi walidacji i certyfikacji umiejętności. W tym miejscu z pomocą przychodzi “Europejska wyszukiwarka danych” opracowana w ramach projektu BEVIN. Przeprowadzając szczegółowe badania istniejących baz danych (EPALE, ADAM EST) oraz sytuacji w 28 Krajach Członkowskich, zidentyfikuje, połączy i oceni narzędzia walidacji dla całościowej bazy danych.

Wybrane narzędzia, zostaną sklasyfikowane i uporządkowane, w zależności od ich pochodzenia, typu, metody walidacji, oceny jakości i innych cech. Co istotne, narzędzia zostaną wybrane spośród wielu różnych źródeł, a więc nie będą to tylko narzędzia powstałe w wyniku projektów EU, co ograniczyłoby możliwości znalezienia odpowiedniego i skutecznego narzędzia.

Wszyscy partnerzy projektu BEVIN, w nadchodzących miesiącach, przeprowadzą szczegółowe badania danych narodowych i rozległa europejska baza danych zostanie zaprezentowana na następnym spotkaniu partnerskim w czerwcu.

Aktualne informacje znajdziesz na stronie projektu BEVIN na Facebooku i Twitterze.