Metoda Delphi

Metoda Delphi jest zorganizowana techniką komunikacji, opracowaną jako metoda interaktywnego planowania, oparta na panelu ekspertów.

Następny etap w projekcie to wykorzystanie metody Delphi do weryfikacji zebranych narzędzi. Eksperci wypełnią kwestionariusze w dwóch rundach. Po każdej rundzie, prowadzący czyli CWEP przedstawia anonimowe podsumowanie wypowiedzi ekspertów z danej rundy jak również podane przez nich uzasadnienia. Na tym etapie eksperci proszeni są o zrewidowanie swoich wypowiedzi z uwzględnieniem wypowiedzi pozostałych ekspertów. Procedura ta dotyczy każdego z zebranych narzędzi, a w rezultacie powstanie zbiór rekomendacji z oceną jakości, rangi i zakresu narzędzia.

Stworzono badania i plan, które umożliwią weryfikację zebranych narzędzi. Każdy z partnerów wybrał już dwóch ekspertów, których zadaniem będzie ocena zebranych narzędzi.