FOKUS WŁOCHY: Umiejętności nabyte poprzez wolontariat muszą być certyfikowane

We Włoszech wolontariat jest popularny wśród ludzi w różnym wieku. Główny Urząd Statystyczny podał, że w 2013r. we Włoszech było 6.63 milionów wolontariuszy, z czego znaczna większość tych obywateli, bo prawie 4 miliony, wykonywała dobrowolną pracę w ramach organizacji. Zatem rozpoznanie i walidacja kompetencji w tej dziedzinie jest kluczowym zagadnieniem. Centra usług wolontariatu, regulowane ustawą (266/91), są głównymi podmiotami promującymi i ułatwiającymi współpracę oraz wymianę informacji w zakresie wolontariatu we Włoszech, dlatego też wiele placówek pracowało nad stworzeniem narzędzi służących rozpoznawaniu i walidacji kompetencji zdobytych poprzez wolontariat. Wszystkie z nich znajdziesz w bazie danych BEVIN. Oto jeden przykład:

E-VOC: SZKOLENIE ONLINE DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIUSZY NT. WALIDACJI KOMPETENCJI, koordynowane przez Hiszpańską Platformę Wolontariatu z CSVnet, Sieć Centrum Wsparcia Włoskiego Wolontariatu oraz inne formy partnerskie z Holandii i Irlandii. Ma ono na celu poprawę oferty, dostępności i jakości szkoleń dla koordynatorów wolontariatu w zakresie walidacji kompetencji wolontariuszy. Aby to zrobić, cztery organizacje z czterech krajów europejskich połączyły siły, aby opracować pierwszy otwarty i wielojęzyczny kurs online dla koordynatorów wolontariuszy w kwestii walidacji kompetencji pozaformalnych w obszarze wolontariatu. Projekt został rozpoczęty w październiku 2016r., a pierwsza edycja będzie dostępna we wrześniu 2017r.