Nowe, niedawno opublikowane wytyczne europejskie dla Walidacji kształcenia nieformalnego i pozaformalnego. Spojrzenie z perspektywy projektu BEVIN.

CEDEFOP (Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego) właśnie ogłosiło publikację Przewodnik UE po walidacji kształcenia nieformalnego i pozaformalnego. Jest to pierwsza poprawka i aktualizacja przewodnika CEDEFOP od roku 2012 i pojawia się w momencie gdy walidacja nieformalnego i pozaformalnego kształcenia znajduje się w punkcie zwrotnym.

Zbyt długo Unia Europejska, jako całość, prezentowała obojętne podejście do “pokazywania efektów nauki”. Podjęto próby zaangażowania uczniów w proces walidacji, ale często procesy te były ograniczone i stosowano nieodpowiednie metody badania kompetencji. Można by powiedzieć, że podstawowym problemem jest wiek niektórych systemów walidacji. W niektórych krajach europejskich, na przykład w Finlandii, system walidacji NFIL jest używany od ponad 20 lat i pomimo tego, że w latach 80-tych, systemy te funkcjonowały dobrze, trudno jest je przystosować do obecnej sytuacji, ponieważ procesy nauczania znacznie ewaluowały od tamtego czasu.

Więc co nowego znajdziemy w poprawionej wersji z 2015? Cedefop podaje „po szczegółowych konsultacjach z regionalnymi, narodowymi i międzynarodowymi interesariuszami, dopiero zaczęliśmy prace” nad pierwszą publikacją. Jakkolwiek, warto podkreślić kilka znaczących uzupełnień. Po pierwsze, były to poprawki odnośnie “stworzenia systemu zapewnienia jakości”. Oznacza to, że proces walidacji i wykorzystane narzędzia są: niezawodne, dostosowane do potrzeb, spójne i godne zaufania. System zapewnia odpowiednią jakość walidacji procesów uczenia się.

Ponadto, zaktualizowany przewodnik NFIL wskazuje na ‘warunki’ dla rozwoju i walidacji uczenia się. Raport pokazuje, że jeśli uczący się posiada wiedze o: kosztach, procedurach walidacji, dostępnym wsparciu, wynikach nauczania i harmonogramie walidacji, są bardziej skłonni do zaangażowania się w ten proces i lepiej wykorzystują dostępne środki.

Ostatecznie, poprawiony przewodnik (wydanie z 2012) podkreśla, że zapewnienie efektywnej walidacji uczenia się, wymaga przejścia procesu z uwzględnieniem kilku powiązanych kroków; od określenia celu walidacji do wybrania odpowiedniego narzędzia dla walidacji i certyfikacji. Tu z pomocą przychodzi projekt BEVIN, który dzięki bazie danych skutecznych narzędzi walidacji, znacząco usprawnia ten proces.