Ostatnie seminarium projektu BEVIN w Hiszpanii

Ostateczne seminarium w projekcie BEVIN odbyło się w Palma de Mallorca 21 września 2017r. i zgromadziło 50 uczestników z 41 instytucji. Wśród nich byli uczestnicy z Balearic University UBI, członkowie stowarzyszeń non-profit, freelance korepetytorzy i nauczyciele, właściciele i pracownicy MŚP, delegaci ze stowarzyszenia handlowego oraz przedstawiciele instytucji publicznych.
Seminarium rozpoczęło się od sesji plenarnej, podczas której wyjaśniono cele i zadania projektu BEVIN. W kolejnej części uczestnicy seminarium zostali wprowadzeni w bazę BEVIN. Następnie utworzono małe grupy, w których uczestnicy wypróbowali bazę danych BEVIN i analizator trendów – praca miała charakter warsztatów.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zainteresowani bazą danych BEVIN i analizatorem trendów, ponieważ zaangażowani są w pracę z młodymi ludźmi lub dorosłymi, którzy chcą znaleźć jakąś formę formalizowania swoich umiejętności nieformalnych i poza formalnych. Dla wielu młodych ludzi lub dorosłych, baza BEVIN otwiera drzwi do wcześniej ukrytego świata narzędzi walidacyjnych, które mogą zwiększyć ich szanse na zatrudnienie lub zmianę zawodu. Oczekuje się, zatem, że narzędzia BEVIN będą przydatne w Hiszpanii, wspierając szerokie grono zainteresowanych stron.