Główne wyniki projektu BEVIN zostały zaprezentowane publiczności podczas spotkań we wszystkich krajach partnerskich

Każdy partner zorganizował konferencje upowszechniające w celu przedstawienia wyników projektu wśród grupy docelowej. Każda z konferencji składała się z dwóch głównych części:

  1. Oficjalne przedstawienie celów projektu, krótkie podsumowanie podjętych prac oraz prezentacja osiągnięć;
  2. Warsztaty dla uczestników – sposoby wykorzystania bazy i możliwości jej rozwoju (O1) wraz z praktycznymi rekomendacjami; analizator trendów w praktyce (O2).

19 września 2017r. Stowarzyszenie CWEP było gospodarzem ostatniego wydarzenia w projekcie BEVIN. W konferencji wzięło udział 50 osób, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i walidacyjnych, nauczyciele, trenerzy, a przede wszystkim: osoby dorosłe, które są w trakcie lub planują walidację swoich kompetencji nabytych poprzez pozaformalne i/lub nieformalne uczenie się. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani bazą danych BEVIN oraz analizatorem trendów. Większość z nich zadeklarowała regularne korzystanie z tych narzędzi w celu walidacji. Uczestnicy spotkań wyrazili swoje zadowolenie z projektu i z jakości wypracowanych wyników. Mamy nadzieję, że czytelnicy również dołączą do szczęśliwych użytkowników naszej bazy danych.

Baza danych jest dostępna pod adresem: bevin.eu/database
Życzymy owocnego korzystania z bazy danych i pozytywnych wyników walidacji umiejętności nabytych podczas uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.