Informacje dotyczące zbierania narzędzi na Łotwie

Zadanie było realizowane w kilku językach w celu znalezienia najnowszych i adekwatnych narzędzi.

Tak jak wszyscy partnerzy projektu, także BEFO wzięło udział w poszukiwaniu 70 narzędzi do walidacji efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Jednak zadanie to okazało się znacznie trudniejsze niż wcześniej przewidywano. Zadaniem BEFO było wyszukanie narzędzi w następujących krajach: Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy i Słowacja. Problemem, który odnotowano to wielkość analizowanych krajów. Nie należą one do największych w UE, a zatem ilość narzędzi walidacji też jest ograniczona, dodatkową barierą stał się język. Te aspekty utrudniały wyszukanie odpowiednich narzędzi, które byłby aktualne i wiarygodne. Personel BEFO jest wielonarodowy dlatego udało mu się wybrać 70 istniejących inicjatyw w zakresie: technologii informacyjnych związanych z bezpieczeństwem ICT w środowisku pracy, ogólnych kompetencji cyfrowych, kompetencji kluczowych lub kompetencji zawodowych w różnych dziedzinach, takich jak: inżynieria, rolnictwo ekologiczne, sektor mleczarski, zatrudnienie. Wyszukano również narzędzia weryfikujące rozwój osobisty, umiejętności miękkie, umiejętności językowe, a nawet umiejętności pracy lub wolontariatu za granicą.